Forum Logo
İslamiyet İle İlgili 100 Genel Soru Ve Cevabı

Dini konuların yer aldığı forum.


Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu Oluştur Yanıtla
 
LinkBack Seçenekler Görüntüleme stilleri
Alt 26 Nisan 2023, 18:56   #1
Çevrimiçi

İslamiyet İle İlgili 100 Genel Soru Ve Cevabı
İslamiyet İle İlgili 100 Genel Soru Ve Cevabı
Www.TrendForum.Net

Soru1 : İnsanları kendi istek ve arzularıyla iyiliğe ve saadete ulaştıran ilahi kanuna ne denir?
Cevap1 : Din.

Soru2 : Allah Teala’nın emirlerini Peygamberlere kim bildirir ?
Cevap2 : Cebrail (a.s.).

Soru3 : Allah Teala’nın bildirdiği şeyleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmeye ne denir?
Cevap3: İman.

Soru4 : İslamın emir ve yasaklarını Kalbiyle tasdik, diliyle söyleyene ne denır?
Cevap4: Mü’min.

Soru5 : İslama inanmayan ve inanmadığını açıkça söyleyene ne denir?
Cevap5: Kâfir.

Soru6 : İslama kalbiyle inanmadığı halde, diliyle inandiğini söyleyene ne denir?
Cevap6 : Munafık.

Soru7 : Allah Tealadan başka bir varlığı ilah olarak kabul edene ne denir?
Cevap7: Müşrik.

Soru8 : Yağmur, ruzgar, kar, v.s. gibi tabiat olayları ile görevli Melek kimdir?
Cevap8 : Mikail (a.s.)

Soru9 : Sûra üfürmekle görevli Melek kimdir?
Cevap9 : İsrafil (a.s.)

Soru10 : Can almakla görevli Melek kimdir?
Cevap10 : Azrail (a.s.)

Soru11 : İnsanın sağında ve solunda olup, yaptıklarını kaydeden Melek kimdir?
Cevap11 : Kirâmen katibîn.

Soru12 : Kabirde Soru sormak üzere gelecek Meleğin ismi nedir?
Cevap12 : Münker–Nekir.

Soru13 : Ateşten yaratılıp, bizim bizim gibi Sorumlu olan, müslümanı-kâfiri olan yaratıkların ismi nedir?
Cevap13 : Cin.

Soru14 : Kuranın ilk ayetleri hangi tarihte inmeye başladı?
Cevap14: 610.

Soru15 : Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin vefatından ne kadar sonra ve kimin zamanında bir kitap haline getirildi?
Cevap15: 6 ay sonra, Hz. Ebubekir (r.a..)

Soru16 : Allah Teala’nın ezelden, ebede olacak şeyleri önceden bilip, planlamasına ne denir?
Cevap16 : Kader.

Soru17 : Allah Teala’nın ezelden bilip takdir ettiği şeylerin vakti geldiğinde olmasına ne denir?
Cevap17: Kaza.

Soru18 : İnsan hayatının sona ereceği zamana ne denir?
Cevap18 : Ecel.

Soru19 : Salat ne demektir?
Cevap19 : Namaz.

Soru20 : Savm ne demektir?
Cevap20 : Oruç.

Soru21 : Allah Teala’nın emir ve yasaklarıyla Sorumlu olan müslümanlara ne denir?
Cevap21 : Mükellef.

Soru22 : Mükellefin işlerinden, herkesin bizzat yapmak zorunda olduğu ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
Cevap22 : Farz-ı ayın. Namaz gibi.

Soru23 : Mükellefin işlerinden, bazı müslümanların yapmalarıyla, ötekilerin Sorumluluktan kurtuldukları ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
Cevap23 : Farz-ı kıfaye. Cenaze namazı.

Soru24 : Yapılması farz gibi kesin olmasa da, kuvvetli bir delil ile yapılması istenen ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
Cevap24 : Vacip. Vitir namazı.

Soru25 : Peygamberimizin devamlı olarak yaptığı şeylere ne denir, bir misal veriniz.
Cevap25 : Sünnet-i müekkede.

Soru26 : Allah Teala’nın yapılmasını kesin olarak yasakladığı şeylere ne denir, bir misal veriniz.
Cevap26 : Haram. İçki içmek.

Soru27 : Gözle görünmeyen manevi pisliklerden temizlenmeye ne denir?
Cevap27 : Hadesten taharet.

Soru28 : Gözle görünen pisliklerden temizlenmeye ne denir?
Cevap28 : Necasetten taharet.

Soru29 : Namaza başlama tekbirine ne denir?
Cevap29 : İftitah tekbiri.

Soru30 : Namazda ayakta durmaya ne denir?
Cevap30 : Kıyam.

Soru31 : Namazların son oturuşuna ne denir?
Cevap31 : Kaide-i âhire.

Soru32 : Namazda kıbleye dönmek nedir?
Cevap32 : Farz.

Soru33 : Namazda niyet etmek nedir?
Cevap33 : Farz.

Soru34 : Peygamber efendimiz ne zaman doğdu? Miladi ay, gün ve tarih olarak.
Cevap34 : 20 Nisan 571. Pazartesi.

Soru35 : Peygamber efendimizin Mariye isimli hanımından olan çocuğunun ismi nedi?
Cevap35 : İbrahim.

Soru36 : Peygamberimiz kaç senesinde Peygamber oldu?
Cevap36 : 610.

Soru37 : Peygamberimiz Medine’ye kaç tarihinde ve kiminle hicret etti?
Cevap37 : 622, Ebu Bekir ile.

Soru38 : İlk Cuma namazı ne zaman nerede kılındı?
Cevap38 : Ranûna vadisinde.

Soru39 : Medine’de Peygamberimizin kabrinin de bulunduğu Mescide ne denir?
Cevap39: Mescidü’n-Nebevî.

Soru40 : Peygamber efendimiz miladi olarak ne zaman vefat etti? ( Ay, gün ve yıl)
Cevap40 : 8 Haziran 632, Pazartesi.

Soru41 : Peygamberimizin vefatıyla başlayıp, 4 halife ile devam eden devre İslam tarihinde ne denir?
Cevap41 : Hulefâ-i raşidîn.

Soru42 : Peygamberimizin hayatını anlatan ilim dalına ne denir?
Cevap42 : Siyer-i Nebî.

Soru43 : Genel olarak yeni doğan bir çocoğun 7. Gününde kesilen kurbana ne denir?
Cevap43 : Akika kurbanı.

Soru44 : Harf-i med yani uzun okutan harflar kaçtır ve nelerdir?
Cevap44 : Üçtür. Vav, ye, elif.

Soru45 : Sebeb-i med kaçtır ve nelerdir?
Cevap45 : İkidir. Hemze, sükun.

Soru46 : Kur’an-ı Kerim harf ve kelimelerini, aslına uygun şekilde doğru olarak çıkarmak ve okumaya ne denir?
Cevap46 : Tecvid.

Soru47 : Ameli konularda hak mezhepler kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap47 : Dörttür. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli.

Soru48 : İtikadi konularda hak mezhepler kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap48 : İkidir. Maturîdiyye, Eşariyye.

Soru49 : Bizim itikadda mezhebimiz hangisidir?
Cevap49 : Maturîdiyye.

Soru50 : Bizim amelde mezhebimiz hangisidir?
Cevap50 : Hanefî.

Soru51 : Dinimizde üç aylar diye bilinen aylar hangi aylardır?
Cevap51 : Recep, Şaban, Ramazan.

Soru52 : Hz. İsa’nın doğumunu tarih başlangıcı olarak -0- kabul eden takvime ne denir?
Cevap52 : Milâdî Takvim.

Soru53 : Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Hicret ettiği tarihi, takvim başlangıcı olarak -0- kabul eden takvime ne denir?
Cevap52 : Hicrî Takvim.

Soru54 : Şu an Hicrî ve Milâdî hangi senelerdeyiz?
Cevap54 : Hicrî yıl : 1420
Milâdî yıl : 2000

Soru55 : Hicrî takvimde yılbaşı hangi aydadır?
Cevap55 : Muharrem.

Soru56 : Şu andaki devletimizin ismi nedir?
Cevap56 : Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Soru57 : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman kurulmuştur?
Cevap57 : 29 Ekim 1923.

Soru58 : Türkiyenin şu anda yaklaşık nüfusu ve yüzölçümü ne kadardır?
Cevap58 : Nüfus: 65 milyon.
Yüzölçümü: 814.600 km2.

Soru59 : Şu an Türkiyede yaklaşık ne kadar cami vardır?
Cevap59: 65 bin.

Soru60 : Yurdumuzda şu anda 2219 Cami ile en çok camisi olan Şehrimiz neresi?
Cevap60 : Zonguldak.

Soru61 : Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı?
Cevap61 : 1299’da kuruldu, 1922 de sona erdi.

Soru62 : Bugün yaklaşık dünya nüfusu ve müslümanların nüfusu ne kadardır?
Cevap62 : Dünya: 5 milyar ; Müslümanlar : 1 milyar.

Soru63 : Piyango, spor toto-loto ve benzeri oyunlar dinen yasakmıdır?
Cevap63: Dinimizde bütün şans oyunları yasaktır. Haramdır.

Soru64 : Dinimiz nedir?
Cevap64: İslam.

Soru65 : Kitabımızın ismi nedir?
Cevap65: Kuran-ı Kerim.

Soru66 : Peygamberimizin ismi nedir?
Cevap66: Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V)

Soru67 : Kimin Zürriyyetindeniz?
Cevap67: Hz. Adem aleyhisselamın.

Soru68 : Kimin milletindeniz?
Cevap68: Hz. İbrahim aleyhisselamın.

Soru69 : Kıblemiz neresi?
Cevap69: Kâbe.

Soru70 : Peygamberimizin babası ve annesinin isimleri nelerdir?
Cevap70: Babası: Abdullah Annesi: Âmine Hâtun

Soru71 : Peygamberimizin dedesi ve uzun müddet yanında kaldığı amcası kimdir?
Cevap71: Dedesi: Abdülmuttalib Amcası: Ebu Talib

Soru72 : Peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap72: Abdullah, İbrahim, Kâsım

Soru73 : Peygamberimizin kız çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap73: Zeynep, Rukiyye, Ümmügülsüm, Fatıma

Soru74 : Peygamberimizin ilk defa, kaç yaşında ve kiminle evlendi?
Cevap74: Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

Soru75 : Vûcuda döğme yaptırmak caizmidir?
Cevap75: Kesinlikle caiz değildir. Döğme yaptırmayı dinimiz yasaklamıştır.

Soru76 : Dinimizde günah ve sevaplar, Sorumluluklar kaç yaşında başlar?
Cevap76: Kızlarda Bayanlarda 10-12 yaşlarında, Erkeklerde 12-14 yaslarında başlar.

Soru77 : Kaç keşit abdest vardır?
Cevap77: 3 çeşit abdest vardır. Namaz abdesti, Gusül abdesti ve Teyemmüm abdesti.

Soru78 : Gusül abdesti ile Namaz kılınırmı?
Cevap78: Kılınır. Ancak gusül abdesti alındıktan sonra abdest bozacak herhangi bir durum olmamalıdır.

Soru79 : Gusül abdesti alınırken dua okunurmu?
Cevap79: Okunmaz sadece besmele çekilebilir.

Soru80 : Ağlamakla abdest bozulurmu?
Cevap80: Bozulmaz.

Soru81 : Setrü avret nedir, Kadın ve erkeklere göre kapanması gereken yerleri açıklayın?
Cevap81: Avret yerlerinin kapanmasıdır. Kadınların elleri yüzleri ve ayakları hariç diğer bütün yerleri
muhakkak kapanması gerekir. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arası avrettir kapanması gerekir.

Soru82 : Hir bir namazın kılınmadığı zaman varmıdır? Varsa hangi zamanlardır?
Cevap82: Üç vakitte hiç bir namaz kılınmaz. 1- Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar. 2-
Öğle namazına 45 dakika kala. 3- Aksam namazına 45 dakika kala . Bu vakitte ancak o günün ikindi namazının farzı kılınır.

Soru83 : Cuma namazı kaç rekattır?
Cevap83: 10 rekattır. 4’ü ilk sünnet, 2’si farz, 4’ü son sünnet. Bunun dışında 4 rekat zühru Ahir ve 2 rekat vaktin sünneti vardır. Vakti olmayanlar bumları terkedebilirler.

Soru84 : Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
Cevap84: İmamdan başka en az üç kişi olmalıdır.

Soru85 : Sen ne zamandan beri müslümansın diyene Kâlü Belâ’dan beri diyoruz bu ne demektir?
Cevap85: Biz dünyaya gelmeden önce Allah bütün ruhları yaratıp ben sizin Rabbiniz değilmiyim diye
sorduğunda bütün ruhlar evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermisler. O zamandan beri müslümanız demektir.

Soru86 : Euzübillahi mineşşeytânirracim ne demektir?
Cevap86: Allah’ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınırım.

Soru87 : Bismillahirrahmanirrahim ne demektir?
Cevap87: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.

Soru88 : Kelime-i şehadetin anlamı nedir?
Cevap88: Ben şehadet ederimki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) onun kulu ve Peygamberidir.

Soru89 : İhlas sûresinin anlamı nedir?
Cevap89: De ki O Allah birdir. Herşey ona muhtaçtır. O doğmamıştır başkası tarafından doğurulmamıştır. Hiç birşey onun dengi değildir.

Soru90 : Günde kaç vakit namaz vardır. İsimlerini söyleyin?
Cevap90: Günde 5 vakit namaz vardır : Sabah namazı, Öğle namazı, ikindi namazı, Akşam namazı ve Yatsı namazı.

Soru91 : Yatsı namazı kaç rekattır kısaca açıklayın?
Cevap91: Yatsı namazı 13 rekattır: 4’ü sünnet, 4’ü farz, 2’si son sünnet, 3’ü vitir vacip.

Soru92 : Kur’an-ı Kerimin inişi kaç senede tamamlanmıştır.
Cevap92: 23 senede tamamlanmıştır.

Soru93 : Kur’an-ı Kerim kaç ayettir?
Cevap93: 6666 âyettir.

Soru94 : Kur’an-ı Kerimde kaç sûre vardır?
Cevap94: 114 sûre vardır?

Soru95 : 4 büyük kitabın isimleri nelerdir.
Cevap95: Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur.

Soru96 : Peygamberlerin sıfatlarından Sıdk ve İsmet ne demektir?
Cevap96: Sıdk: Doğru olmaları, İsmet : Günahsız olmalarıdır.

Soru97 : Peygamberlerin sıfatlarından Emanet ve Fetanet ne demektir?
Cevap97: Emanet: Güvenilir olamaları, Fetanet: Zeki olmalarıdır.

Soru98 : Allah’ın zatı sıfatlarından Vûcut ve Beka ne demektir?
Cevap98: Vûcut: Allah’ın var olaması, Beka: varlığının sonu olmaması

Soru99 : Allah’ın zatı sıfatlarından Kıdem ve Vahdaniyyet ne demektir?
Cevap99: Kıdem: Allah’ın varlığının evveli olmaması, Vahdaniyyet: Allah’ın bir olması.

Soru100 : Allah’ın sûbutu sıfatlarından Basar ve Kudret ne demektir?
Cevap100: Basar: Allah’ın herşeyi ğörmesidir. Kudret: Allah’ın herşeye gücünün yetmesidir.
 
Alıntı ile Yanıt

Yanıtla

İçeriği Sosyalleştir

Etiketler
100, cevabı, genel, islami sorular, soru, İle, İlgili, İslamiyet


Şu anda bu konuyu görüntüleyen etkin kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 konuk)
 
Seçenekler
Görüntüleme stilleri


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Alttaki üyeye soru sor Beatrice Trend Oyunlar 1007 25 Ocak 2024 17:14
Evlilik Teklifine Hayır Cevabı Almak Asi Ruh Trend Sözlük 1 10 Nisan 2023 11:20
Ne Yapıyorsun Sorusuna Verilen Oturuyorum Cevabı Asi Ruh Trend Sözlük 2 18 Mart 2023 12:26
Nihat Kahveci'den Hakan Çalhanoğlu'na Burak Yılmaz cevabı KoJiRo Beşiktaş 0 24 Haziran 2022 21:00
Erkekler Aldatmaya Neden Daha Meyillidir? İşte Bilim İnsanlarının Cevabı KoJiRo Bilim Dünyasından Haberler 1 29 Mayıs 2022 09:39
TrendForum.Net genel forum paylaşım sitesidir. Bu nedenle foruma kaydolan tüm gerçek kişiler, kontrole tabi tutulmaksızın içerik paylaşabilmektedir. TrendForum üzerinden paylaşılan mesaj, konu ve görsellerden yana doğabilecek yasal sorumluluklar; paylaşan kullanıcıya aittir, TrendForum.Net yer sağlayıcı olduğu için hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez. İllegal herhangi bir faaliyetin saptanması durumunda; İLETİŞİM sayfası üzerinden ulaşıldığı takdirde mesaj, konu ya da görsel; en fazla 48 saat içerisinde silinecek ve bildiriminiz üzerinden tarafınıza dönüş sağlanacaktır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince sitemizde telif hakkı bulunan mp3,video v.b. eserlerin paylaşımı yasaktır. Yasal işlem olması halinde paylaşan kişi ya da kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7   Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

TrendForum.Net, lisanslı vBulletin® kullanmaktadır. Tüm hakları saklıdır. ©2022-2023
Tema Tasarım: Vision / Fibertus.Net